Pentru intreprinderi


Firmele interesate de participarea la acest proiect ca şi parteneri industriali sunt invitate să ne contacteze în vederea stabilirii unor întalniri individuale.

Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească partenerii industriali precum şi condiţiile de finanţare sunt detaliate în Ghidul Solicitantului asociat Axei prioritare 1 (Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor) a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:

Principalele criteria de eligibilitate precum si documentele pe care intreprinderea partenera urmeaza sa le prezinte UTC-N sunt sumarizate in urmatorul document:

Proiect finantat prin programul Operațional Competitivitate 2014-2020