Proiect

“Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule” – PartEnerIC

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a început la 1 septembrie 2016 implementarea proiectului “Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule” – PartEnerIC, ID P_40_437, în baza contractului de finanţare nr. 19 din 1 septembrie 2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică şi Inovare (ANCSI) în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 (POC-A1.2.3-G-2015).

Valoarea totală a proiectului este de 10.241.263,05 lei din care 6.937.045,36 lei asistență financiară nerambursabilă. Implementarea proiectului va dura 5 ani si 11 luni.

Obiectivul proiectului PartEnerIC este transferul de cunoștințe şi tehnologie dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi întreprinderile cu activități de cercetare-dezvoltare în domeniul circuitelor integrate pentru industria auto, în scopul dezvoltării de noi tehnici de modelare, proiectare, verificare şi caracterizare a principalelor tipuri de circuite integrate de mare eficiență pentru managementul puterii în automobile. Proiectul urmărește să ofere acestor întreprinderi acces la serviciile de cercetare avansată ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi posibilitatea de a încheia parteneriate cu Universitatea în vederea dezvoltării capacității lor de a realiza produse inovatoare, cu performațe superioare celor existente pe piață.

În cadrul proiectului PartEnerIC vor activa şi doctoranzi din grupul de cercetare ”Digitally Enhanced RF and Analog IC”- DERFAIC (http://icdesign.utcluj.ro/) care vor avea oportunitatea de a-și concretiza ideile prin integrate în siliciu a circuitelor electronice proiectate şi de a colabora direct cu unele dintre cele mai importante companii de profil din țară.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Conf.dr.ing. Marius Neag – Director proiect
Tel. 0264-202454
E-mail: marius.neag@bel.utcluj.ro