Rezultate

Rezultate Așteptate

Dezvoltarea şi validarea unor metodologii de proiectare optimizată a principalelor trei tipuri de circuite integrate destinate managementul puterii în vehicule pentru dezvoltarea de noi soluții cu eficiență energetică îmbunătățită:

  • regulatoare de tensiune liniare de tip low-dropout (LDO);
  • convertoare DC-DC de tip charge-pump, fără inductor extern;
  • convertoare DC-DC cu inductor extern.

2 regulatoare de tensiune de tip LDO şi 4 convertoare DC-DC proiectate şi integrate in siliciu ca prototipuri experimentale

Platforme de caracterizare a circuitelor integrate proiectate şi realizate fizic; rapoarte de caracterizare a prototipurilor

 Modele şi metamodele pentru circuitele realizate, dezvoltate pe baza masuratorilor 

2 cereri de brevet depuse;

20 articole publicate in reviste de specialitate sau in volumele unor conferinte stiintifice de renume

3 teze de doctorat finalizate

1 teza de abilitare sustinuta public

Capacitatea crescuta a UTCN de a transfera cunostinte catre firmele de proiectare şi productie;

Cadru eficient de colaborare dintre UTCN şi firmele de profil pentru demararea unor noi proiecte de  cercetare-dezvoltare.