Teza de abilitare „Analiza și proiectarea circuitelor integrate analogice cu aplicații în managementul puterii, sinteza de frecvență și condiționarea semnalelor” a fost elaborată și transmisă întreprinderii beneficiare pentru verificarea îndeplinirii cerințelor de confidențialitate

Teza de abilitare intitulată „Analiza și proiectarea circuitelor integrate analogice cu aplicații în managementul puterii, sinteza de frecvență și condiționarea semnalelor” a fost elaborată și transmisă întreprinderii beneficiare pentru verificarea îndeplinirii cerințelor de confidențialitate