Obiective

Obiectivul general al proiectului PartEnerIC este transferul de cunoştinţe şi tehnologie între Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi intreprinderile cu activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul circuitelor integrate pentru industria auto.

Aceasta presupune dezvoltarea de noi tehnici de modelare, proiectare, verificare şi caracterizare a principalelor tipuri de circuite integrate de mare eficiență pentru managementul puterii în automobile.

PartEnerIC va oferi întreprinderilor partenere:

  • acces la serviciile de cercetare avansată ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca;
  • posibilitatea de a încheia parteneriate cu UTC-N, în vederea dobândirii de cunoștințe şi competențe necesare elaborării unor produse inovatoare, semnificativ îmbunătățite, identificate ca fiind cerute de piață.

PartEnerIC va oferi studentilor implicati:

  • posibilitatea de a se specializa intr-un domeniu de specializare inteligentă
  • oportunitatea de a-și concretiza ideile prin integrarea în siliciu a circuitelor electronice proiectate
  • posibilitatea de a-si publica rezultatele în reviste de prestigiu şi de a elabora teze de doctorat de înalt nivel stiintific
  • posibilitatea de a colabora direct cu unele dintre cele mai importante companii de profil din țară.