Echipa

Echipa de implementare

 • Conf. Dr. Ing. Marius Neag – director de proiect
 • Prof. Dr. Ing. Marina Țopa – manager tehnic
 • Conf. Dr. Ing. Botond Kirei – expert proiectare circuite integrate
 • Slr. Dr. Ing. Raul Oneț – expert proiectare circuite integrate
 • Asist. Dr. Ing. Angela Lungu – expert proiectare circuite integrate
 • Dr. Ing. Ingrid Lupou Kovacs – cercetator post-doc: proiectarea şi implementarea procedurilor de testare, caracterizare şi modelare
 • Dr. Ing. Cosmin Pleşa – cercetator post-doc: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Alina Cirlescu (Grajdeanu) – asistent cercetare, doctorand: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Paul Mireşan– asistent cercetare, doctorand: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Cristian Raducan – asistent cercetare, doctorand: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Nicolae Braic– asistent cercetare, doctorand: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Paul Coste – asistent cercetare, doctorand: proiectarea şi realizarea fizica a circuitelor integrate analogice
 • Ing. Alecsandra Rusu – asistent cercetare, masterand: proiectarea şi implementarea procedurilor de testare, caracterizare şi modelare

Echipa de management

 • Conf. Dr. Ing. Neag Marius – director de proiect
 • Prof. Dr. Ing. Țopa Marina – manager tehnic
 • Ec. Barbu Marlena – responsabil financiar
 • Jr. Szekely Cristina – consilier juridic
 • Ing. Rusu Angela – responsabil achizitii, informare şi promovare

Expertiza in domeniul proiectului:

 • proiectarea şi realizarea fizică a circuitelor analogice şi de semnal mixt: regulatoare de tensiune de tip LDO, convertoare DC-DC, filtre şi amplificatoare cu câstig controlat, oscilatoare si circuite de control.
 • metode de proiectare şi sinteză optimizată a circuitelor analogice şi digitale
 • circuite şi algoritmi de comandă şi control pentru sisteme analogice si de semnal mixt
 • caracterizarea şi modelarea circuitelor şi sistemelor
 • analiza robustetii şi a yield-ului

Resurse

Echipa proiectului are acces la resursele Colectivului de Circuite Integrate a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum si la grupul de cercetare DERFAIC – „Digitally Enhanced RF and Analog IC” – icdesign.utcluj.ro. Acestea cuprind:

 • resursele necesare proiectarii, testarii si caracterizarii circuitelor integrate analogice, digitale şi de semnal mixt: retea de servere dedicata, licente pentru medii de proiectare folosite in industrie, laboratoare de electronica complet utilate
 • kit-uri de proiectare si capacitatile de fabricare ale unor producatori de circuite integrate renumiti (AMS, XFAB, etc.), disponibile prin programul Europractice
 • programe de analiză numerică şi modelare
 • instrumente de proiectare, implementare și testare a algoritmilor digitali: compilatoare HDL, plăci de dezvoltare, analizoare logice
 • baze de date cu literatura de specialitate