2019-09-20 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Infineon Technologies România anunță demararea implementării unui nou contract de cercetare industrială în colaborare efectivă

Descărcare în format printabil

Cluj-Napoca
20.09.2019

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Infineon Technologies România anunță demararea implementării unui nou contract de cercetare industrială în colaborare efectivă

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Infineon Technologies Romania &CO SCS au început recent implementarea celui de-al treilea contract de cercetare industrială în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere din cadrul proiectului “Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule” – PartEnerIC, ID P_40_437, contract de finanţare 19/01.09.2016 din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3 (POC-A1.2.3-G-2015)

Obiectiv general al acestor contracte îl constituie dezvoltarea unor noi metodologii pentru verificarea, caracterizarea şi modelarea principalelor trei tipuri de circuite integrate specializate pentru managementul puterii folosite în industria auto: regulatoare de tensiune liniare de tip low-dropout (LDO); convertoare DC-DC de tip charge-pump, fără inductor extern; convertoare DC-DC bazate pe inductoare.

Printre obiectivele specifice se numără și publicarea de articole științifice și elaborarea unor teze de doctorat de către studenții universității noastre care fac parte din echipa de implementare a contractelor.

Perioada de implementarea a contractelor se întinde până la mijlocul anului 2022.

Valoarea totală a celor trei contracte de cercetare industrială aflate în derulare se apropie de 5.000.000 lei, din care aproximativ 3.500.000 lei provin din asistența financiară nerambursabilă.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

Date de contact:
Conf.dr.ing. Marius Neag – Director proiect
Tel. 0264-202454
E-mail: Marius.Neag@bel.utcluj.ro URL: http://parteneric.utcluj.ro

 

Mirela BOŢAN
Purtător de cuvânt
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca web-site: www.utcluj.ro
telefon: 0264/202284, 0722163346
e-mail: Mirela.Botan@staff.utcluj.ro